Friday, April 8, 2011

Employer branding


Jag förvånas lite av att kurslitteraturen jag läser nu, som ändå är från 2008-2009, inte tar upp begreppet employer branding – det vill säga varumärkesarbete ur ett arbetsgivarperspektiv. Det är ett begrepp som jag hör talas om ofta numera och som jag upplever får allt större betydelse. Jag tänker inte minst på Google som ses som en förebild med lokalt dagis, tvättmöjligheter på jobbet och gratis transport till jobbet. ”Alla vill jobba på Google” brukar det sägas.

Rita Mårtenson kommer in på ämnet när hon tar upp att företag och organisationer med gott anseende har lättare för att attrahera de bästa medarbetarna, får lägre personalomsättning och högre lojalitet, samt anställda som identifierar sig med företaget/organisationen. Hon skriver också att de anställda vill kunna känna stolthet över sin arbetsplats och känna att de har förtroendet att fatta beslut. Dessutom bemöter nöjda anställda kunderna/medlemmarna bättre.

Jag upplever att vissa företag och organisationer har tagit till sig employer branding-tänket, medan andra kör på i gamla vanliga spår men samtidigt grämer sig över varför de inte får tillräckligt bra sökande på platsannonser. Och att en del företag inför omoderna regler, som förbud mot Facebook-användande, utan tanke på att det kommer ge negativ effekt i media vilket försämrar varumärket, inte minst ur employer branding-synpunkt - vem vill jobba på en arbetsplats med en massa uråldriga regler?

Jag tror att employer branding kommer att bli allt viktigare för alla arbetsgivare, och att det inte bara handlar om fräcka platsannonser eller att kunna erbjuda kontorsplats i city. Jag tror det framför allt kommer att handla om att ha bra arbetsvillkor som är anpassade efter dagens behov. För trots hög arbetslöshet är det uppenbart att många företag och organisationer har svårt att hitta den personal de behöver. Då gäller det att ha något att komma med som sticker ut från mängden, typ som Googles fria luncher och 20 procent "lektid" (vilket för övrigt en kompis till mig har på sitt programmerarjobb här i Sverige - varje fredag får de göra vad de vill).

No comments:

Post a Comment