Thursday, February 10, 2011

Informatör igår, kommunikatör imorgon?

Just nu pluggar jag medie- och kommunikationsvetenskap, och insåg att en del inlägg jag gör i kursen passar lika bra som blogginlägg. För jag vill gärna ha respons av er andra som jobbar inom branschen också!

Vad tror ni om kommunikationsjobbets framtid? Kommer informatörstiteln att bytas ut till kommunikatör?

Genomgående när jag läste både Jesper Falkheimers Medier och kommunikation och Larsåke Larssons Upplysning och propaganda kände jag inte riktigt igenom mig i tituleringen av kommunikationsjobbet. Både Falkheimer och Larsson kallar genomgående kommunikationsjobbet inom organisationer, offentlig sektor och privata företag för informatör, även om de tar upp andra titlar som redaktör, webmaster och presschef. I mitt yrkesliv har jag främst stött på titlar som kommunikatör, webbredaktör och pressekreterare (själv har jag titeln webbredaktör även om jag egentligen är mer av en kommunikatör i stort, inte bara inom webb). Det har dessutom blivit mer vanligt att webbredaktörsjobbet går mot att heta webbkommunikatör, eller till och med kommunikationsstrateg. Nu denna vecka söker Rikspolisstyrelsen till exempel en ”kommunikationsstrateg, webb, sociala medier”.

Som jag ser det så börjar titeln kommunikatör allt mer ta över, eftersom man vill betona att jobbet handlar mer om att kommunicera än att informera. Jag tror att sociala medier har påskyndat denna process, där det är så tydligt att kommunikation i form av dialog fungerar så mycket bättre än ”megafon-kommunikation” som det ofta kallas numera att bara trumma ut sina budskap.

Samtidigt kan det handla om en ängslighet i branschen, att man vill använda den titel som låter mest professionell och rätt i tiden.  Jag tänker här på den diskussion som finns huruvida informatör är en profession. 1991 kom Emanuelsson och Karlsson fram till att informatörsyrket inte kan betraktas som en profession eftersom det saknar autonomi och monopol. Å andra sidan menar Tjernström-Ottestig att diskussionen har svängt till att snarare handla om huruvida arbetet är utfört på ett professionellt sätt än om titeln är en profession.

Är det så att informatörstiteln håller på att förändras? Beror det på till exempel sociala mediers intåg i kommunikationsarbetet? Eller beror det kanske på osäkerheten i branschen, att man inte riktigt vet om yrket är en profession?

UPPDATERING:
"Fler och fler väljer att kalla sig kommunikatör som alternativ till informatör, funktionen som ansvarar för information/kommunikation heter allt oftare kommunikationsavdelning. Jag och många med mig menar att det speglar ett bredare ansvarsområde och jag har många exempel på att det också har gagnat lönekuvertet." skriver Sylvia Nylin, VD Sveriges Informationsförening


No comments:

Post a Comment