Sunday, February 7, 2010

Handboken för webbredaktörer

Ett måste att läsa för alla webbredaktörer är Webbredaktörens handbok av Fredrik Wackå. Den är lättläst och helt lysande i sina analyser och råd om hur man som webbredaktör ska jobba. Den är faktiskt helt briljant på det området.

 I en del fall fick jag ytterligare stöd för mina teser, i en del fall blev jag lite förvånad.

Den innehåller det mesta man behöver veta om webbplatser, och även om jag hade önskat mig att kapitlet om sociala medier hade varit något mer omfattande, så var boken ändå utförligt skriven. Det där med sociala medier ändras ju ändå hela tiden, och kunskaperna kan hämtas från andra ställen.

No comments:

Post a Comment