Thursday, November 4, 2010

Sociala medier saknas i Medie- och kommunikationsvetenskapen

Mitt första intryck av Medie- och kommunikationsvetenskapen hittills (läser just nu om politisk kommunikation) är att sociala medier saknas helt i en lärobok som ändå är från 2009. Trots att sociala medier om något är viktigt i sammanhang när det handlar om politisk kommunikation.

Jag hoppas på bättring i kursen (Medier, kultur och samhälle heter delkursen), men om inte så känner jag mig taggad att tillföra den dimensionen i universitetssfären. Mittuniversitetet - här har ni en sociala medie-profet.

No comments:

Post a Comment